Nordisk krets
for
naturvitenskap og matematikk


Nordisk krets for naturviteskap og matematikk

Nordisk krets for naturviteskap og matematikk,heretter kalt NNAK er et initiativ til goetheanisktisk vitenskap i det nordiske området.

NNAK har fire møter i året. Tre av disse møtene blir holdt i Järna, mens det fjerde blir holdt i Oslo.

Det kommende møtet foregår 13.-15. oktober på Solborg ved Jevnaker.

Program 13. - 15. oktober 2023

Neste møte blir i Jârna 8. -10. desember 2023

Järna seminaritet


Goethes vitenskapsimpuls

I senteret står utviklingen av Goethes naturvitenskapelige impuls slik den er utviklet av Rudolf Steiner.

Artikler fra Goethe og Steiner

Rudolf Steiner:Urfenomenet Oversatt av Jesper
Goethe:Forsøket Oversatt av Torger Holtsmark

Andre artikler av Rudolf Steiner og deltagere i gruppen finnes her: Artikler

GoetheStudiearbeid og artikler

For tiden foregår et studiarbeid omkrign foredragsserien "Grenzen der Naturerkenntniz" av Rudolf Steiner. Den ble holdt på Høyskolekurset ved åpninngen av det første Goetheanum i høsten 1920. Gunnar Ihlen har oversatt disse til norsk, og de har tidligere stått i Libra. De er lagt ut på disse sidene:
Naturerkjennelsens grenser og hvordan de kan overvinnes

Det finnes også andre artikler av Goethe og Steiner på sidene, og artikler av deltagerene i kretsen:
Artikler

Det første Goetheanum


Amaldus Nielsen

Amaldus Nielsens maleri aftenstemning er brukt i banneret.

I et foredrag av Rudolf Steiner sies det at man kan gjøre forøk om morgenen og om kvelden, og oppleve forskjellen.

Det passer også på vår krets der vi har både dagtema og natttema.

Morgenstemning

Aftenstemning

Amaldus Nielsen